369873_1280x720

01 Aug Cung cấp và cài đặt phần cứng CNTT

Cung cấp và cài đặt phần cứng

Chúng ta đều biết rằng cơ sở hạ tầng CNTT là một phần quan trọng nhất trong hệ thống CNTT của toàn bộ khách sạn và nó ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cho khách hàng. VIETSOLUTIONS là đối tác với nhiều thương hiệu công nghệ hàng đầu để tư vấn và cung cấp  các thiết bị phần cứng CNTT hàng đầu. Những thương hiệu được ưa thích / chứng nhận thương hiệu của chuỗi khách sạn.

  • Server & Computer: IBM, HP
  • Network: AMB, Nexan, Cisco
  • Internet: Ruckus, Aruba
  • PABX: NEC, Alcatel-Lucent, Avaya
  • Telephone: Cotell
  • Electronic Door Lock: JVD
  • MATV: Quadriga
  • CCTV: Panasonic
No Comments

Post A Comment