Untitled-9

02 Aug Tư Vấn Quản Lý Khách Sạn

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, chúng tôi giúp các chủ dự án hoạch định chiến lược với quy mô đầu tư phù hợp, từ chiến lược Bán hàng & Tiếp thị đến chiến lược quản lý toàn diện của một khách sạn hoặc resort. Những đề xuất của chúng tôi hoàn toàn được nghiên cứu kỹ lưỡng và đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường trong tương lai nhằm tăng hiệu quả của khách sạn, tăng cường trải nghiệm của khách hàng, biến nhân viên của bạn thành các chuyên gia.

  • Điều hành khách sạn/Lựa chọn thương hiệu
  • Đại diện chủ sở hữu
  • Chiến lược Kinh doanh và Tiếp thị
  • Tư vấn vận hành
  • Tuyển dụng và Đào tạo
  • Kiểm kê và định giá
No Comments

Post A Comment