online

02 Aug Hệ Thống Đặt Phòng Trực Tuyến

XN GLOBAL RES (CHLB Đức)

Xn Web Booking (Xn WBS) là công cụ đặt phòng trực tuyến toàn diện, cung cấp một giải pháp đặt phòng trực tuyến có thể được tích hợp với trang web chính của công ty bạn. Các Xn WBS cung cấp một giải pháp đặt nhãn hiệu tư nhân trực tuyến cho du khách, đại lý đặt phòng, đại lý du lịch và bên thứ ba khác có liên kết đến các cổng thanh toán trực tuyến.

Các trang đặt phòng WBS có sự kết nối với thương hiệu trang web của bạn để cung cấp một trải nghiệm tối ưu cho khách hàng của bạn. Các thiết kế của các trang đặt phòng có thể được thực hiện bởi Xn Global RES phù hợp với yêu cầu của bạn hoặc chúng tôi có thể cung cấp một API để thiết kế trang web của bạn để cho phép tạo ra các giao diện người dùng. 

Phiên bản mới nhất của WBS cung cấp các lợi ích sau:

A  real  time,  2-way interface  with PMS (rates and availability upload, reservations  download).
Searches and  attaches  reservation  to the  existing  guest  profile  based  on matching  family  name  and  email address.
Multi-lingual  capability  with  nationality flags  for  language  change
Add-on packages suggested by type of  rate  –  i.e  room  only  rate  suggests breakfast  package,  dinner  package

No Comments

Post A Comment