Accounting notes

01 Aug Tư Vấn Phát Triển Khách Sạn

Công ty tư vấn Khách sạn Việt luôn mong muốn làm hài lòng mong đợi của chủ đầu tư trong các dự án đầu tư khách sạn. Chúng tôi phối hợp với các bên liên quan để hoạch định tiến trình hoàn thiện và đưa dự án vào hoạt động . Dịch vụ tư vấn khách sạn của chúng tôi không chỉ giúp dự án khách hàng có được ý tưởng thiết kế hiệu quả trong ngân sách và khoảng thời gian phù hợp mà còn mang đến một diện mạo đẹp mắt, tiết kiệm chi phí và thời gian; thông qua đó tối đa hiệu quả hoạt động

– Lên kế hoạch và ngân sách

– Lên ý tưởng thiết kế

– Kiến trúc và dịch vụ thiết kế

– Quản lý và giám sát dự án

– Tư vấn hoàn thiện và quản lý

– Tư vấn mua hàng

No Comments

Post A Comment